Zdzisław Artur Podkowiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zdzisław Artur Podkowiński, ur. 14 XI 1949 w Radomiu. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1979).

1968-1970 pracownik radomskich Zakładów Tytoniowych, 1970-1974 Zakładów Metalowych im. gen „Waltera” (obecnie Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.), 1974-1983 Zakładów Garbarskich. W III 1968 uczestnik manifestacji w Radomiu, zatrzymany na 48 godz. Od X 1976 współpracownik ROPCiO, KOR.

IX 1980 – 1993 i od 1998 w „S”; w 1980 wiceprzewodniczący KZ, szef Biura Interwencji Międzyzakładowej Komisji Robotniczej Ziemia Radomska, V-VI 1981 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska; współtwórca KOWzP; od 1980 w KPN, szef Okręgu Radomskiego; 5-11 XII 1981 uczestnik strajku na Politechnice Radomskiej.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Radomiu, następnie w Kielcach-Piaskach, Załężu k. Rzeszowa (we IX 1982, podczas pobytu w rzeszowskim szpitalu, gdzie skierowany przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, pobity przez SB), w X 1982 zwolniony; zwolniony z pracy. 1983-1990 taksówkarz w Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Radomiu. W 1985 założyciel Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym, od 1990 sekretarz radomskiego oddziału tegoż.

1989-1990 przewodniczący KZ Pracowników Transportu Prywatnego, delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska, członek ZR. 1990-2005 dyr. Biura Informacji i Propagandy KPN, 1998-2005 przewodniczący Okręgu Radom. 1991-2005 dyr. firmy Kroton Sp. z o.o. w Radomiu, od 2005 na rencie. 1996-2004 sekretarz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Internowanych; od 2000 działacz Wspólnoty Samorządowej Radom.

Odznaczony Krzyżem Zasługi Konfederacji Polski Niepodległej (1992), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Semper Fidelis (2006).

Do 20 XII 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Radomiu w ramach KE krypt. Halec.

?