Zdzisław Banat

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Zdzisław Banat, ur. 3 III 1947 w Ulanicy k. Dynowa. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie, Wydział Budownictwa Lądowego i Komunalnego (1971) i Politechniki Krakowskiej, Wydział Budownictwa Lądowego (1975); w 2006 doktorat z socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

1971-1986 inżynier w przedsiębiorstwach budowlanych w Rzeszowie i woj. rzeszowskim. W 1970 współorganizator Duszpasterstwa Akademickiego w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, od 1971 w Katolickiej Grupie Samokształceniowo-Formacyjnej w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, w 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, członek ZR, przewodniczący Komisji Koordynacyjnej Budownictwa Regionu Rzeszowskiego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 23 XII 1981. Od I 1982 współpracownik RKW w Rzeszowie; kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik manifestacji, współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. Od 1985 uczestnik i animator Ruchu Światło-Życie.

1986-1990 z-ca dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie; IV 1990 – III 1991 prezydent Rzeszowa; 1991-1998 z-ca dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 1991-2002 współzałożyciel i wiceprzewodniczący Zarządu Regionu ZChN w Rzeszowie, 2000-2003 członek Rady Naczelnej ZChN. Od 1996 członek założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Rzeszowie; 1997-1998 pełnomocnik wojewody rzeszowskiego ds. rodziny. Od 1999 członek Zarządu Stowarzyszenia Budowy Pomnika-Instytutu Jana Pawła II w Rzeszowie. 1999-2002 radny woj. podkarpackiego i przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego; pełnomocnik Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ds. współpracy z samorządami; 2002-2003 z-ca dyr. Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim woj. podkarpackiego. 2003-2004 bezrobotny. Od 2004 w PiS. 2004-2007 inspektor nadzoru w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Rzeszowie; od 2007 z-ca dyr. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Od 2005 członek Grupy Ujawnić Prawdę (w Rzeszowie), od 2006 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1998), Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju Ministra Obrony Narodowej (2002), uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (2010), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

21 VII 1982 – 18 III 1987 rozpracowywany przez Wydz. V/IV/VI KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon.

Michał Stręk