Zdzisław Jan Brzeziński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zdzisław Jan Brzeziński, ur. 28 XII 1950 w Niedamowie k. Kościerzyny. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1974).

W 1973 w ZSMP. 1974-1982 nauczyciel w LO w Koronowie, IX 1982 – 1983 w ZSZ tamże (przeniesiony), 1983-1987 ponownie w LO tamże.

Od X 1980 w „S”; X 1980 – 13 XII 1981 redaktor naczelny, kolporter niezależnego biuletynu Zarządu Oddziału „S” „Korona” w Koronowie, także książek, niezależnych czasopism, znaczków poczt niezależnych i innych materiałów w szkołach i zakładach pracy, organizator biblioteki wydawnictw niezależnych w Koronowie; od X 1980 członek KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w LO w Koronowie, X 1980 – IV 1981 członek MKZ tamże, XI 1980 – IV 1981 przewodniczący Komisji Wniosków i Postulatów Miasta i Gm. Koronowo, od IX 1981 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału „S” tamże, od X 1981 członek Koła „S” Pracowników OiW.

Po 13 XII 1981 członek nieformalnej grupy podziemia o zasięgu lokalnym. W 1982 współorganizator zbiórki pieniężnej na pomoc dla represjonowanych, zbierał informacje, prowadził działalność samokształceniową i kulturalną, autor tekstów ulotek, uczestnik Mszy za Ojczyznę w Koronowie; w 1982 autor petycji ws. reaktywowania „S”, skierowanej do ministra Stanisława Cioska i wicepremiera Mieczysława Rakowskiego. III-XII 1986 w SD.

1987-2005 nauczyciel i dyr. SP w Wielkim Klinczu k. Kościerzyny. V 1989 – I 1990 członek KO „S” w Kościerzynie, V-VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej, współorganizator spotkań przed wyborami 4 VI. Od IV 1989 członek Komisji Międzyzakładowej „S” Pracowników OiW Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie; 2002-2010 delegat na kolejne WZD Sekcji OiW Regionu Gdańskiego. 1991-2000 w UD, UW. Od 1990 członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego; od 2003 członek, od III 2009 członek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 1992-1994 członek Zarządu Gminy Kościerzyna, przewodniczący Komisji Budżetowej. Od 2000 nauczyciel w Kaszubskim Centrum Edukacji Vademecum w Kościerzynie; 2005-2007 nauczyciel w Zespole Szkół w Skorzewie, 2007-2009 w Zespole Szkół w Grabowie Kościerskim.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1995), Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „S” (2005), Złotą Odznaką Honorowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (2008).

Jarosław Tarasiński