Zdzisław Jurkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zdzisław Jurkowski, ur. 19 IV 1959 w Warszawie. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, kier. historia Kościoła (1995). W l. 80. student fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1980 sympatyk SKS: rozprowadzał materiały informacyjne i oświadczenia. Od IX 1980 w NZS, współzałożyciel Komitetu Założycielskiego NZS na Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UJ, odpowiedzialny za poligrafię i druki NZS; w 1980 współzałożyciel Niezależnej Oficyny Studentów; w 1981 założyciel Oficyny Studentów Czekając; w II 1981 i XI-XII 1981 uczestnik strajków na UJ, odpowiedzialny za straż studencką.

Po 13 XII 1981 organizował materiały poligraficzne dla strajkujących w Hucie im. Lenina i zabezpieczał sprzęt drukarski NZS, następnie w ukryciu, organizator podziemnego zaplecza poligraficznego NZS. 3 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, uczestnik głodówki, zwolniony 7 VII 1982. Po wyjściu założyciel podziemnego Wydawnictwa X; kolporter pism podziemnych: „Arka”, „Brulion”, „Świat”, książek. 1982-1988 wspierał organizacyjnie teatry niezależne. W 1985 współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój w Krakowie. Od 1987 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności „S” Regionu Małopolska, m.in. odpowiedzialny (z Krzysztofem Krzysztofiakiem) za poligrafię przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach (25-28 VIII 1988). W IV 1988 przekazał sprzęt poligraficzny na strajk w HiL. W 1988 i 1989 uczestnik ogólnopolskich spotkań Ruchu WiP. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

W 1989 członek KO „S” w Krakowie, uczestnik kampanii wyborczej, organizator druku ulotek i plakatów. Od 1990 współwłaściciel wydawnictwa Platan. 1990-2007 w UD, następnie SKL i PO. Uczestnik programów badawczych realizowanych przez IPN i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Autor 2 tomików poezji.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000) oraz Medalem Niezłomnym w Słowie (2010).

9 X 1981 – 6 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR.

Jan Szpil, Sławomir Chmura