Zdzisław Kazimierz Zwoźniak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zdzisław Kazimierz Zwoźniak, ur. 5 VII 1930 w Sosnowcu, zm. 2 V 2007. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1963).

Dziennikarz „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego” (1954), „Gościa Niedzielnego” (1955-1956, 1982-1988) i „Panoramy” (1957-1981). Od 1988 na rencie, następnie na emeryturze.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ przy Śląskim Wydawnictwie Prasowym. W 1981 redaktor biuletynu ZR MKZ Katowice „Wprost”, członek zespołu „Tygodnika Katowickiego” – organu ZR Śląsko-Dąbrowskiego, w XII 1981 redaktor naczelny tygodnika „Solidarność Jastrzębie”.

13 XII 1981 internowany. W IV 1982 przewieziony do Kliniki Chirurgicznej w Katowicach, skąd po operacji i licznych interwencjach bp. Herberta Bednorza zwolniony 10 V 1982. Współpracownik RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (ps. Bogdan). 1984-1989 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach. 1985-1989 założyciel i redaktor dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego „Jesteśmy”, przewodniczący Komitetu Kultury Niezależnej. 1986-1990 kierował wydawnictwem Oficyna Śląska. W II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.

1989-1990 w regionalnym Komitecie Obywatelskim; przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Twórczych w Katowicach. Od 1995 redaktor „Zeszytów Historycznych Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej”.

Autor książek, w tym dwóch wydanych w drugim obiegu, m.in.: Refleksje o wolności i kulturze (Katowice 1989), Jak się rodziła „Solidarność” – Region Śląsko-Dąbrowski 1980-1981 (Warszawa 1990).

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (2007).

Do 12 IX 1988 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Bumerang.

?