Zdzisław Lewandowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zdzisław Lewandowski, ur. 30 XI 1941 w Poznaniu, zm. 17 IV 2003 tamże.

Pracownik HCP.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Koła „S”, członek Komisji Fabrycznej W-3.

Od I 1982 działacz Tajnej Komisji Fabrycznej W-3, TKZ „S” HCP; współzałożyciel, współwydawca podziemnego pisma zakładowego „Hipolit”, wydawnictw okolicznościowych „S” w HCP, organizator kolportażu na terenie HCP; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1984-1989 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. Uczestnik demonstracji; 14 V 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za niesienie transparentu „S”, wznoszenie okrzyków podczas niezależnej demonstracji 1-majowej. 22-23 VIII 1988 współorganizator strajku w HCP, przewodniczący KS na W-3, członek zakładowego KS (jeden z dwóch przeciwnych przerwaniu strajku 23 VIII 1988). Od IX 1988 przewodniczący jawnej Grupy Inicjatywnej „S” na W-3 HCP, reaktywującej struktury „S”; członek jawnego TZR Wielkopolska.

W 1989 członek KO „S” woj. poznańskiego. 1989-1996 członek KZ „S” w HCP, w 1989 p.o. przewodniczący, 1989-1996 członek Komisji Fabrycznej W-3. Od 1996 na emeryturze.

Barbara Fabiańska