Zdzisław Nowakowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zdzisław Nowakowski, ur. 19 IV 1952 w Koninie. Ukończył Technikum Hutnicze w Koninie (1988).

Od 1970 zatrudniony w KWK w Zabrzu; od 1973 w Hucie Aluminium Konin. 1976-1988 działacz niezależnego ruchu wydawniczego. Od 1977 kolporter pisma KSS KOR „Robotnik” (z Andrzejem Krzyżańskim).

1980-1982 uczestnik strajków pracowniczych na terenie huty. Od 10 X 1980 członek KZ „S” tej huty.

Po 13 XII 1981 kolporter na terenie huty podziemnych wydawnictw regionalnych oraz ogólnopolskich (w specjalnie uszytych kamizelkach przenosił do zakładu książki, gazety, ulotki, znaczki, cegiełki). Uczestnik zbiórek pieniędzy na rzecz represjonowanych w stanie wojennym i ich rodzin, nieformalny skarbnik. Za udział w strajku 13 XII 1981 przeniesiony karnie do Wydz. Elektrolizy; po 1,5 mies. przywrócony do pracy na poprzednim stanowisku ze względu na pogorszenie stanu zdrowia. 14 XII 1982 zatrzymany (wraz z innymi pracownikami) po udziale w strajku na terenie huty w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego; pobity podczas przesłuchania w KW MO w Koninie. 1988-1992 uczestnik spotkań w ramach Klubu Ład i Wolność w Koninie.

W 1989 członek Miejskiego KO i Wojewódzkiego KO. Od 12 V 1989 członek KZ po ponownej legalizacji „S”. Od 1992 w ZR „S” w Koninie. 1998-2002 radny Miasta Konin i szef klubu AWS Miasta Konin. 2004-2006 członek Zarządu Klubu Sportowego Aluminium Konin. Od 23 IV 2004 przewodniczący KZ „S” w Hucie Aluminium Konin. Od 4 VI 2004 przewodniczący ZR „S” w Koninie.

Marta Szczesiak-Ślusarek