Zdzisław Płotek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zdzisław Płotek, ur. 28 I 1937 w Wejherowie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1961).

1961-1965 pracownik Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych w Olsztynie, 1965-1969 Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego tamże, 1970-1990 Biura Projektów Budownictwa Komunalnego tamże.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący KOWzP w Olsztynie.

1982-1986 członek TZR Warmińsko-Mazurskiego; po 13 XII 1981 organizator kolportażu i kolporter wydawnictw podziemnych, od 1986 wydawca (wraz z Grzegorzem Jasińskim) podziemnego pisma „Rezonans”.

1990-1998 kierownik Urzędu Rejonowego w Olsztynie, 1998-2002 dyr. Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Biuro w Olsztynie, od 2002 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

?