Zdzisław Władysław Leszczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zdzisław Władysław Leszczak, ur. 24 XII 1948 we Wrocławiu. Ukończył Pomaturalne Studium Zawodowe w Elblągu (1971).

1971-1972 technik-elektronik w Zakładzie Zastosowań Techniki Jądrowej Polon we Wrocławiu; 1972-1990 samodzielny elektronik w Zakładach Mechanicznych im. Gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu.

W VIII 1980 w ostatnich dniach strajku w ZM Zamech doradca komitetu strajkowego. Od IX 1980 w „S”; współorganizator, wiceprzewodniczący ZKZ w ZM Zamech, od X 1980 członek KZ.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w ZM Zamech. 1982-1989 działacz struktur podziemnych w Elblągu; kurier, kolporter, właściciel lokalu udostępnionego na punkt kolportażowy. Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany, wielokrotne przeszukania mieszkania. 6 XI 1985 aresztowany, przewieziony do AŚ WUSW w Elblągu, 12 XII 1985 zwolniony na mocy abolicji.

W 1989 członek KO Regionu Elbląskiego. 1989-1993 delegat na WZD Regionu Elbląskiego; przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej. 1989-1990 członek KZ w ZM Zamech w Elblągu. 1990-1992 pracownik Zakładów Mechanicznych Elzam Sp. z o.o. w Elblągu, przewodniczący KZ „S”. Od 1993 na rencie inwalidzkiej. 1993-98 inspektor na 1/8 etatu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. 1990-97 członek PC, po 1997 w PiS. Od 2003 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w latach 1980-1990 Regionu Elbląskiego.

?