Zenon Marian Lasoń

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Zenon Marian Lasoń, ur. 27 VII 1944 w Srokowie k. Radomska. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku (1975).

1967-1977 elektryk, następnie starszy inspektor bhp w Zakładach Przemysłu Ziemnego w Słupsku, 1977-2001 elektryk w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Pomorzanka tamże. 1969-1970 w ZMS. Przed VIII 1980 kolporter wydawnictw KSS KOR w ZPC i w Słupsku.

26-31 VIII 1980 współorganizator strajku okupacyjnego i przewodniczący KS w ZPC; od IX 1980 w „S” (do 1993); przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w ZPC; IX 1980 – V 1981 członek Prezydium MKZ w Słupsku, uczestnik prac Komisji Porozumiewawczej „S” Przemysłu Cukierniczego, V-VI 1981 delegat na I WZD Regionu Słupskiego.

14 XII 1981 zatrzymany, 16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 24 XII 1981; 1987-1989 członek Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Pomorza Środkowego Koszalin–Słupsk; kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. pisma MKK „S” Pomorza Środkowego „OKO”); wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

Od 1989 członek KO „S” w Słupsku; 1993-2001 członek Solidarności ’80; do 2001 w PC. Od 2001 członek Komitetu (Konfederacji) Osób Internowanych i Prześladowanych w Koszalinie; na emeryturze. Członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy „S” w Słupsku.

29 XII 1980 – 28 IX 1987 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/VI KW MO/WUSW w Słupsku w ramach SOR krypt. Blondyn/Plakat; 12 X 1987 – 30 VIII 1989 przez Wydz. VI WUSW w Słupsku w ramach KE krypt. Elektryk.

Igor Hałagida