Zenon Oleszewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Zenon Oleszewski, ur. 3 II 1944 w Nowosiółce (obecnie Ukraina). Ukończył ZSZ w Zielonej Górze (1962), Szkołę Podoficerską Mechaników Samochodowych (1965).

1962-1969 pracownik Fabryki Maszyn Budowlanych ZREMB w Jasieniu, 1969-1970 własna działalność gospodarcza, 1971-1991 pracownik Zakładów Przekaźników (od 1991 ZP Relpol) w Żarach.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, następnie przewodniczący KZ w ZP, przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Żarach, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Zielona Góra; IX/XI 1981 uczestnik strajku podczas konfliktu w PGR Lubogóra.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. pism: „Biuletyn Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność» Ziemi Żarskiej”, „Zielonogórski Serwis Informacyjny”, pism z Wrocławia i Gdańska); od 1982 przewodniczący TKZ w ZP w Żarach, Tymczasowej Komisji Wykonawczej „S” Ziemi Żarskiej; 6 XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Zielonej Górze, w V 1983 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Żarach na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny. 1988-1989 zaangażowany w reaktywowanie jawnych struktur „S”: KZ „S” w ZP w Żarach i TZR „S” w Zielonej Górze.

W 1989 współzałożyciel, następnie wiceprzewodniczący KO „S” Ziemi Żarskiej; 1989-1993 przewodniczący KZ „S”, delegat na kolejne WZD Regionu Zielona Góra, 1990-1993 członek Prezydium ZR, delegat na kolejne KZD, 1990-1993 członek KK; do 1994 przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemi Żarskiej, następnie członek Zarządu MKK „S” Ziemi Żarskiej, od 2002 członek Zarządu Powiatowej Komisji Koordynacyjnej w Żarach, 2003-2007 przewodniczący Koła Miejskiego Terenowej Komisji Emerytów i Rencistów przy PKK, od 2007 członek Terenowej Komisji Emerytów przy PKK. 1998-2002 radny Miasta Żary z listy AWS, od 2002 z listy Forum Samorządowego Miasta i Gminy Powiatu Żarskiego. W 1990 współzałożyciel Fundacji Przedsiębiorczość w Żarach, 1990-1992 przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji; 1999-2000 współzałożyciel, następnie prezes Stowarzyszenia Promocji Ziemi Żarskiej; 2003-2007 członek, przewodniczący Koła Miejskiego Stowarzyszenia Forum Samorządowego w Żarach, od 2007 członek Zarządu SFS w Żarach; od 2003 członek założyciel Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Zielonej Górze. Od 1991 na rencie, od 2004 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1976-1990 rozpracowywany przez Wydz. III “A”/V KW MO/WUSW w Zielonej Górze w ramach SO/KE krypt. Elektroda/Zenek; 1988-1989 przez RUSW w Żarach w ramach SOS krypt. Sęk.

Michał Zarzycki, Mirosława Łątkowska