Zenon Perwenis

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zenon Perwenis, ur. 5 III 1949 w Pawlukańcach k. Wilna (obecnie Litwa). Absolwent Politechniki Gdańskiej Filia w Elblągu (1975).

W III 1949 deportowany wraz z rodziną na Syberię (okręg Czeremchowo, obwód irkucki), w 1955 repatriowany do Polski. 1966-1993 pracownik Zakładów Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech (od 1990 ABB Zamech Ltd.) w Elblągu. W XII 1970 uczestnik wiecu w ZM Zamech, marszu protestacyjnego pod budynek Komitetu Powiatowego PZPR.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZM Zamech, następnie Prezydium KZ; od jesieni 1980 współorganizator Krajowej Komisji Koordynacyjnej Ener­getyków Polskich „S”; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg, następnie członek Prezydium ZR, kierownik Biura Informacyjnego, delegat na I KZD, członek Komisji Statutowej Zjazdu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 18 II 1982 zwolniony; 1982-1983 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1983-1990 członek Rady Pracowniczej w ZM Zamech, 1984-1988 przewodniczący tejże.

1989-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Elbląg, 1995-1997 wiceprzewodniczący ZR. Od 1990 na rencie kombatanckiej, od 1993 na emeryturze. Członek Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Od 1995 członek Związku Sybiraków, od 2002 wiceprezes, następnie członek Prezydium oddziału ZS w Elblągu.

Odznaczony Krzyżem Sybiru (1995), Krzyżem Zesłańców Sybiru (2006).

Hieronim Guzowski