Zenon Szachowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zenon Szachowicz, ur. 25 VIII 1950.

Pracownik Zakładu Płyt Pilśniowych w Krośnie Odrzańskim, następnie Inspektoratu ZUS w Krośnie Odrzańskim. W 1979 rozpracowywany przez SB z powodu odczytania ulotki w Zakładzie Płyt Pilśniowych w Krośnie Odrzańskim. Przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczną.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w Inspektoracie ZUS w Krośnie Odrzańskim, inicjator powołania i działacz Przedstawicielskiej Komisji Komitetów Założycielskich (następnie Komisji Koordynacyjnej Ziemi Krośnieńskiej) „S” w Krośnie Odrzańskim. 16 III 1981 wybrany na przewodniczącego KK Ziemi Krośnieńskiej. Członek MKZ w Zielonej Górze. W X 1980 inicjator powstania pisma związkowego „Solidarność Krośnieńska”, którego był jednym z redaktorów. W wyniku działań operacyjnych SB w XII 1980 usunięty (wraz z Andrzejem Busse) ze składu MKZ. W tym samym miesiącu zwolniony z pracy w Inspektoracie ZUS w Krośnie Odrzańskim. W VI 1981 Uczestnik I WZD Regionu Zielona Góra, delegat na I KZD, uczestnik prac zespołu ds. programowych. W X i XI 1981 brał współorganizatort akcji strajkowej w Krośnie Odrzańskim proklamowanej w związku z konfliktem w PGR Lubogóra. Wielokrotnie krytykował kierownictwo ZR w Zielonej Górze. Z powodu kolportowania ulotek o treści „antysocjalistycznej” Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim przeprowadził z nim rozmowę ostrzegawczą.

14 XII 1981 – 2 XII 1982 internowany.

Od VI 1983 na emigracji w RFN, następnie w USA.

Od 4 XII 1980 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Ajent. Jego działalnością zajmował się również Wydział Wojskowej Służby Wewnętrznej 4 Dywizji Zmechanizowanej i Komisariat Miejski MO w Krośnie Odrzańskim.

?