Zofia Barbara Szymańska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zofia Barbara Szymańska, ur. 4 XI 1938 w Unisławiu Pomorskim. Ukończyła Technikum Budowlane w Toruniu (1956).

1956-1958 zatrudniona w Zjednoczeniu Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego w Inowrocławiu, 1958-1960 w MHD tamże, 1960-1961 w PSS Społem, 1962-1991 w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym w Kołobrzegu.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego, nastépnie członek KZ w PPU, delegat na I WZD Regionu Pobrzeże.

Po 13 XII 1981 kolporterka ulotek i prasy podziemnej. 10 XI 1982 uczestniczka manifestacji przed bazyliką konkatedralną Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu, skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. Od I 1984 członek Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, organizatorka pomocy materialnej, wykładów z prawa i historii (prowadzonych m.in. przez Lecha Falandysza i Piotra Andrzejewskiego) i wieczorów poezji, zbierała informacje o zwalnianych z pracy. W III 1986 zatrzymana przez SB w Kołobrzegu.

W 1989 współzałożycielka Stowarzyszenia Niezależnych Inicjatyw Obywatelskich w Kołobrzegu; członek KO tamże, mąż zaufania w wyborach 4 VI. 1989-1991 ponownie członek KZ „S” w PPU, 1991-1995 KZ w Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wyróżniona odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (2000).

1988-1989 rozpracowywana w ramach KE krypt. Łącznik.

Rafał Marciniak