Zofia Maciejewska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zofia Maciejewska, ur. 3 IV 1939 w Janowie Poleskim. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Budownictwa (1962).

W 1956 w ZMP; 1966-1969 w PZPR. 1962-1963 asystent na Wydz. Budownictwa PWr, 1963-1965 kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Uprzemysłowionego we Wrocławiu, 1965-1966 inżynier budowy we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1; 1968-1973 zatrudniona na różnych stanowiskach w biurach WPBP nr 1, 1973-1993 asystent, następnie projektant w Biurze Projektów Inwestprojekt.

Od IX 1980 w „S”; współzałożycielka KZ w Inwestprojekcie; prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych.

13 XII 1981 nawiązała kontakt z powstającym RKS Dolny Śląsk, następnie ukrywała we własnym mieszkaniu Kornela Morawieckiego; jedna z głównych organizatorek struktury wydawniczej RKS (transport samochodowy, lokale, ukrywanie poszukiwanych, system skrzynek kontaktowych i filtrów konspiracyjnych). Od VI 1982 związana z Solidarnością Walczącą, od 1982 główna koordynatorka sieci kolportażowej SW: zarządzała pracą ok. 20 podziemnych drukarni i kolportażem przekraczającym okresowo 20 tys. egz. prasy tygodniowo. Współorganizatorka Agencji Informacyjnej SW i Radia SW; organizatorka druku i kolportażu 24 książek wydanych w nakł. 500-2500 egz. (m.in. Archipelagu Gułag Aleksandra Sołżenicyna). 16 IV 1984 aresztowana, przetrzymywana w ZK we Wrocławiu i Krzywańcu, 25 VII 1984 sprawę umorzono na skutek amnestii. 1984-1989 wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz. W 1986 uczestniczka rekolekcji w Lwówku Śląskim będących de facto spotkaniami działaczy opozycji.

W 1989 współorganizatorka kampanii wyborczej KO „S”. Od 1993 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Od 28 X 1986 rozpracowywana przez Wydz. V-1/Insp. II WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Pokraka.

Artur Adamski