Zofia Mróz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zofia Mróz, ur. 17 VIII 1956 w Rzeszowie. Absolwentka Wydziału Ekonomii w Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie (1985).

1978-1989 pracowniczka Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Rzeszów.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca KZ, w 1981 oddelegowana do pracy w Międzyzakładowym Komitecie Robotniczym w Rzeszowie.

16 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Nisku, zwolniona w I 1982. 1982-1989 kilkakrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana przez MO i SB.

W 1989 pracowniczka Komitetu Wyborczego przy KO „S” w Rzeszowie, od 1989 zatrudniona w ZR Rzeszów. 1990-1991 członek Komisji Rewizyjnej Solidarności Pracowników ZR Rzeszów, 1993-1995 przewodnicząca KZ Pracowników Regionu Rzeszów.

Uhonorowana statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2000), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2010).

27 IX 1982 – 12 III 1985 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Sekretarka.

Michał Stręk