Zofia Pietkiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zofia Pietkiewicz, ur. 31 XII 1931 w Kownie, zm. 22 XI 2004. Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1957) i Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie (1968).

1951-1953 zatrudniona w Wydz. Finansów i Kadr Banku Inwestycyjnego w Koszalinie; 1971-1982 w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych tamże. Od 1979 współpracowniczka KPN.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego, następnie przewodnicząca KZ przy WBGiTR.

1982-1989 kolporterka czasopism i wydawnictw podziemnych (we współpracy z Franciszkiem Sakiem); współorganizatorka Mszy za Ojczyznę oraz wieczorów poezji patriotycznej w prywatnych domach. 29 I 1982 uczestniczka pogrzebu Jana Stawisińskiego (górnika zastrzelonego w KWK Wujek). 31 VIII 1982 podczas manifestacji w Koszalinie należała do jej najodważniejszych uczestników, zatrzymana, skazana przez Sąd Rejonowy na 8 mies. więzienia, osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie; zwolniona z pracy.

W 1989 członek Miejskiego KO w Koszalinie, w 1990 w PC. Od 1997 członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, od 1998 założyciel, członek Zarządu Oddziału Koszalin.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999).

17 VI 1983 – 2 IV 1985 rozpracowywana przez Wydz. VI KW MO/WUSW w Koszalinie w ramach KE krypt. Kobra.

Rafał Marciniak