Zofia Radzikowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zofia Radzikowska, ur. 4 XI 1935 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1964); doktorat (1971).

1959-1990 zatrudniona na UJ jako pracownik administracyjny, naukowo-techniczny, następnie naukowo-dydaktyczny (do stanowiska adiunkta) w Katedrze Prawa Karnego Wydz. Prawa i Administracji UJ, wykładowca prawa karnego i logiki. 1953-1956 w ZMP, 1954-1958 w ZMW, 1956 w Rewolucyjnym Związku Młodzieży, w 1957 w ZMS. 1958-1981 w PZPR, 1980-1981 członek Komitetu Uczelnianego, sekretarz na Wydz. Prawa UJ.

Od IX 1980 w „S”.

Od 13 XII 1981 w TKZ UJ; 14 XII 1981 wystąpiła z PZPR w proteście przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego. I 1982 – I 1986 współwydawca (wraz z Wiesławem Zabłockim i Jerzym Stelmachem) podziemnego pisma „Głos Wolny Wolność Ubezpieczający”; autorka tekstów do innych wydawnictw podziemnych, m.in. „Bez Dekretu”, „Paragraf”; od 1982 kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. „Bez Dekretu”, „Paragrafu”, „Hutnika”, „Małej Polski”, Tygodnika Mazowsze”; wykładowca na Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; uczestniczka prac komisji ds. reformy prawa karnego skarbowego, których efektem stał się obecny Kodeks Karny Skarbowy; współautorka komentarza do tej ustawy. 3 V 1986 zatrzymana po mszy na Wawelu. W 1988 uczestniczka seminarium KUL w Kazimierzu nad Wisłą nt. zmian w prawie karnym; 25-28 VIII 1988 uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie-Mistrzejowicach. We IX 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników UJ; 29 XII 1988 uczestniczka rozprawy rewizyjnej w Sądzie Najwyższym.

1990-1998 zatrudniona w Urzędzie Miasta Krakowa: rzecznik spraw obywatelskich, następnie kierownik Wydz. i Referatu Skarg i Wniosków. 1990-1992 delegat na KZD „S”, przewodnicząca Komisji Statutowej. Od 1991 w ROAD, UD, UW, następnie w Partii Demokratycznej demokraci.pl., członek Rady i ZR Małopolska oraz Rady Krajowej. 1994-2002 radna Miasta Krakowa przez 2 kadencje (w komisjach kultury, edukacji i zdrowia, rzecznik dyscyplinarny klubu radnych); członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, działaczka, wiceprzewodnicząca krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu. Od 1998 na emeryturze. Od 2007 członek-założyciel B'nai B'rith Polska.

Autorka m.in. prac: Założenia systemu wymiaru kary w polskim prawie karno-skarbowym (wyd. 1986) oraz Z historii walki o wolność słowa w Polsce (cenzura w PRL w latach 1981-1987) (wyd. 1990).

Od 21 X 1985 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Krąg; od 20 I 1989 w ramach SOR krypt. Sukces.

Jan Szpil