Związek Akademicki Verbum

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Związek Akademicki Verbum. Idea założenia w Gdańsku legalnego związku akademickiego, odwołującego się do chrześcijańskiego systemu wartości, o wyraźnym narodowo-konserwatywnym profilu ideowym, narodziła się na przełomie 1986/1987 wśród młodzieży związanej ze środowiskiem „Polityki Polskiej” (dawnym Ruchem Młodej Polski). 6 XI 1987 grupa inicjatywna złożyła w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wniosek o rejestrację. Dopiero 18 III 1988 wydano decyzję negatywną, umotywowaną tym, że „byłaby to organizacja separatystyczna”, której działalność utrudniałaby szkołom wyższym realizację „ich podstawowej funkcji (…), to jest socjalistycznego wychowania studentów”. Stanowisko Urzędu podtrzymało, już po strajkach w V 1988, MSW. Pomimo to, ZA prowadził działalność formacyjną i organizacyjną, skupiając w swych szeregach kilkadziesiąt osób. Działacze Verbum wzięli udział w strajku na Uniwersytecie Gdańskim w V 1988, przyczyniając się do rozpoczęcia mediacji przez biskupa gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego pomiędzy strajkującymi a władzami uczelni i szefem WUSW, co doprowadziło do pokojowego zakończenia protestu. W pierwszym numerze biuletynu ZA „Verbum: materiały, informacje, komunikaty”, datowanym 25 X 1988, domagano się od władz uznania prawa społeczeństwa do podmiotowości, pluralizmu stowarzyszeń, w tym rejestracji NZS. W osobnej ulotce Verbum wzywało studentów do poparcia samorządu studenckiego. Na Politechnice Gdańskiej środowisko wydawało „Verbel: pismo ZA Verbum PG”, 1. nr ukazał się z datą 2 IV 1989. W późniejszym okresie środowisko gdańskiego RMP założyło legalnie ukazujący się 1989-1991 tygodnik katolicki „Młoda Polska”. Zmiana sytuacji politycznej spowodowała, że 5 X 1988 nadeszła pozytywna odpowiedź na złożony ponownie wniosek o rejestrację. Wybrano pierwsze władze ZA: prezesem został Jarosław Sellin (absolwent historii, 1988), wiceprezesami – Jacek Bendykowski (III rok prawa) i Jacek Rusiecki (V rok historii), a skarbnikiem – Jacek Karnowski (absolwent Wydz. Budownictwa Lądowego PG 1988). J. Sellin, jako przedstawiciel Katolickiego Nurtu Stowarzyszeń Akademickich, w skład którego wchodził ZA Verbum, uczestniczył w II-III 1989 w pracach podzespołu Okrągłego Stołu ds. młodzieży. Na Walnym Zgromadzeniu ZA Verbum 23 V 1989 nowym prezesem wybrano J. Bendykowskiego, a w przyjętej uchwale skrytykowano władze za odmowę rejestracji NZS.

Wojciech Turek