Związek Narodowy Katolików

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Związek Narodowy Katolików, powołany 15 VIII 1978 przez Romualda Szeremietiewa, Tadeusza Jandziszaka, Macieja Pstrąg-Bieleńskiego (usuniętych w X 1978 z PAX-u, gdzie tworzyli frakcję reformatorską sprzeciwiającą się linii politycznej Bolesława Piaseckiego). Utrzymywali stały kontakt z Leszkiem Moczulskim. 1 IX 1979 ZNK jako grupa skonfederowana zgłosił akces do KPN.

Grzegorz Waligóra