Zygmunt Łenyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zygmunt Łenyk, ur. 13 II 1950 w Chrzanowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek psychologia (1974).

1968-1973 w ZSP, 1970-1979 w PZPR (usunięty za działania wymierzone przeciwko Związkowi Radzieckiemu, ustrojowi socjalistycznemu i PZPR). 1972-1976 kierownik Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Krakowie, 1976-1986 psycholog kliniczny w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie. W 1977 uczestnik demonstracji po śmierci Stanisława Pyjasa, w 1978 uczestnik spotkania z Jackiem Kuroniem, zorganizowanym przez SKS; od 1979 członek ROPCiO, współpracownik i współorganizator działalności niezależnego pisma „Opinia Krakowska”. Od 1979 kolporter wydawnictw niezależnych. 1979-1994 w KPN: 1980-1992 członek Rady Politycznej, informator mediów zagranicznych na temat manifestacji i represji, 1984-1986 szef Obszaru II KPN, 1985-1988 szef Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. W IV 1980 organizator obchodów rocznicowych mordu katyńskiego, dwukrotnie zatrzymany przed demonstracjami. 1979-1980 członek redakcji niezależnego pisma Porozumienia Młodych Niepodległość i Demokracja „Komunikat” (ukazały się 3 nr.).

26-30 VIII 1980 współorganizator, uczestnik głodówki solidarnościowej ze strajkującymi na Wybrzeżu w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach (Arka Pana). Od IX 1980 w „S”; w III 1981 członek założyciel KOWzP w Krakowie, od 9 X 1981 w prezydium. 25 V 1981 uczestnik marszu w obronie więźniów politycznych.

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa, 15 III 1982 zwolniony. W 1982 członek redakcji podziemnego pisma „Niepodległość”; od 1984 rzecznik Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowania; zbierał składki na pomoc prawną dla uwięzionych. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, m.in. 8 III 1985 zatrzymany wraz z członkami Rady Politycznej KPN, następnie objęty dozorem milicyjnym, w 1987 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny (50 tys. zł) za kolportaż ulotek (formalnie za zaśmiecanie miasta), 13 VI 1987 zatrzymany podczas pielgrzymki Jana Pawła II oraz 28 II 1988 w Juszczynie. 1986-1988 bez stałego zatrudnienia. IV-V 1988 rzecznik strajkujących w Hucie im. Lenina. 1988-1991 masażysta w Przychodni Specjalistycznej dla Nauczycieli w Krakowie.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej, organizator ulotek i plakatów. 1991-1993 poseł RP z listy KPN, członek Komisji Polityki Społecznej. 1994-1996 doradca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 1995 właściciel, dyr. Szkoły Języków Poliglota w Krakowie.

Odznaczony Srebrnym Medalem Za zasługi dla obronności kraju (2008), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Do 19 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Fantasta; 19 II 1986 – 24 V 1990 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Konspiratorzy.

Helena Szczodry, Sławomir Chmura