Zygmunt Goliński

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Zygmunt Goliński, ur. 2 IV 1941 w Gąsawach Plebańskich k. Radomia. Ukończył w trybie zaocznym LO w Słupsku (1978).

1959-1961 spawacz w Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet-Famarol w Słupsku, od 1961 kierowca w Słupskich Zakładach Gastronomicznych, 1961-1963 zasadnicza służba wojskowa, 1963-1971 kierowca w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych w Słupsku, 1971-1973 w Państwowym Przedsiębiorstwie Samochodowym tamże, społeczny inspektor pracy, od 1973 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Korab w Ustce, od 1979 oficer-mechanik, kierownik maszyn na kutrach w Korabie. 16-17 XII 1970 uczestnik demonstracji w Słupsku.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel Komitetu Założycielskiego w PPiUR Korab, następnie wiceprzewodniczący KZ; w V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Słupskiego, członek ZR.

Po 13 XII 1981 inicjator i przewodniczący Tymczasowego KS Regionu Słupskiego; założyciel, autor w piśmie podziemnym „Serwis Informacyjny”, autor ulotek kolportowanych w zakładach pracy, kościołach, na klatkach schodowych; 1 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ KM MO i AŚ KW MO w Słupsku, podjął 5-dniową głodówkę, 4 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Słupsku na 4,5 roku więzienia, wysoką karę grzywny oraz pozbawienie praw publicznych na 4 lata, osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim, gdzie podjął 14-dniową głodówkę, Wrocławiu, Łęczycy i Braniewie, karany dyscyplinarnie (m.in. pobytem w izolatce), 1 VII 1984 zwolniony. W V 1985 inicjator utworzenia podziemnej RKW „S”, w X 1985 RKK „S” w Słupsku. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu.

Od V 1987 na emigracji w USA (Chicago), 1987-1994 zatrudniony w MAH Industries, 1994-1995 w Crown Metal Manufacturing Co., 1995-2004 w Inc., Hom Juice Inc., 2006-2009 w Tensor Group Inc. Działacz polonijny: 1987-1993 współpracownik organizacji Freedom for Poland, 1988-1995 Ruchu Społeczno-Politycznego Pomost, inicjator i współzałożyciel Koła „S” w Chicago, od 1995 członek Kongresu Polonii Amerykańskiej, od 2006 wiceprezes ds. polskich Wydz. Stanowego w Illinois.

13 V 1985 – 12 VI 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Słupsku w ramach SOR krypt. Struktura.

Igor Hałagida