Zygmunt Polański

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zygmunt Polański, ur. 15 XII 1929 w Przemyślu. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (1956 magisterium); w 1964 doktorat, w 1974 habilitacja, od 1980 profesor.

1953-1959 pracownik Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni; 1960-1961 ekonomista w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Koga w Helu, 1961-1962 w PPiUR Arka w Gdyni; 1962-2001 pracownik, kierownik wydz. ekonomiki, od 1993 dyr. MIR w Gdyni.

Od X 1980 w „S”, członek KZ „S” w MIR.

1982-1989 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Środowisk Twórczych przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku; od 1985 współorganizator sierpniowych Dni Modlitwy i Refleksji w gdańskich kościołach, w tym prelekcji o tematyce społeczno-politycznej i historycznej m.in. z udziałem żony Aurelii, Eugeniusz Myczki, Aleksandra Halla, Jerzego Grzywacza i Andrzeja Zbierskiego; autor prelekcji nt. koniecznych reform gospodarczych w salach parafii św. Brygidy w Gdańsku. W l. 80. członek zespołu działającego przy Franciszkańskim Ruchu Ekologicznym i PTTK na rzecz wstrzymania budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu.

Członek KO „S” w Gdyni, w 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w tzw. podzespole ds. ekologii. 1989-1995 ponownie członek KZ „S” w MIR w Gdyni. 1990-1994 radny Miasta Gdynia z listy KO „S”, wiceprzewodniczący Rady Miasta, delegat do sejmiku woj. gdańskiego. Od 2001 na emeryturze.

Autor publikacji książkowych z zakresu eksploatacji zasobów morza i rybołówstwa.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1975) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990).

Arkadiusz Kazański