Zygmunt Wachowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zygmunt Wachowski, ur. 5 I 1936 w Łodzi. Ukończył Technikum Energetyczne tamże (1956).

Od 1964 zatrudniony w Jeleniogórskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa (od 1991 Jelfa SA) w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w Polfie; członek MKZ woj. jeleniogórskiego, wiceprzewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej. I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana. W 1981 delegat na I WZD Regionu Jeleniogórskiego, wiceprzewodniczący ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, zwolniony w IV 1982. 13 V 1982 po zorganizowaniu protestu na terenie Polfy ponownie internowany w Głogowie, zwolniony w VII 1982. 14 V 1982 dyscyplinarnie zwolniony z pracy, następnie przywrócony przez Sąd Pracy. Działacz podziemia: uczestnik demonstracji, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych. Skazywany przez kolegia ds. wykroczeń za udział w protestach ulicznych.

1989-2002 przewodniczący KZ „S” w Jelfa SA. 1992-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Jeleniogórskiego, wiceprzewodniczący ZR. Od 2002 na emeryturze.

Jan Ryszard Sielezin