Zygmunt Waszka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zygmunt Waszka, ur. 3 IV 1946 w Kochanówce, pow. Lipsko. Ukończył Wyższą Szkołę Nauczycielską w Opolu.

Nauczyciel, inspektor oświaty.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Okręgu Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrowcu Świętokrzyskim; VI-VIII 1981 delegat na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskiego, delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w działalność kolportażową; inwigilowany, wielokrotnie przesłuchiwany.

1989-1990 przewodniczący Delegatury Zarządu Regionu w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1989-1991 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 1990-1994 i 1998-2002 wiceprezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi {2007).

Paweł Gotowiecki

{{Ostrowiec Świętokrzyski]]