Zygmunt Zawojski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zygmunt Zawojski, ur. 21 II 1943 w Haczowie k. Krosna. W l. 70. ukończył zaocznie Technikum Mechaniczne w Krośnie.

1966-1968 zatrudniony w Zakładach Budowy Urządzeń Chemicznych w Gliwicach, 1968-1970 służba wojskowa, 1970-1982 ślusarz narzędziowy, następnie technolog lotniczy w WSK PZL w Krośnie. 1976 – VI 1981 w PZPR.

26-30 VIII 1980 współorganizator strajku w WSK PZL w Krośnie, 31 VIII 1980 członek delegacji Zespołu Organizacyjnego NSZZ Województwa Krośnieńskiego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, obecny przy podpisaniu Porozumień Sierpniowych; od IX 1980 w „S”, zastępca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego w WSK PZL, oddelegowany do pracy związkowej; we IX 1980 sekretarz, następnie przewodniczący Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ w Krośnie (następnie Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność), od 28 IX 1980 członek KKP „S”; 30-31 XII 1980 na czele strajku okupacyjnego w siedzibie WRZZ w Krośnie; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, przewodniczący ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia Strzebielinku, następnie w Uhercach, zwolniony 22 II 1982; przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. Od wiosny 1982 współzałożyciel i członek podziemnej struktury RKW „S” Regionu Podkarpacie, organizator sieci kolportażu, m.in. dostarczał do Krosna wydawnictwa „S” z Warszawy (we współpracy ze środowiskiem KPN przy kościele św. Michała tamże); za pośrednictwem ambasady USA przekazywał dla RWE dokumenty dotyczące „S”, m.in. grypsy z listami internowanych w Uhercach i Nowym Łupkowie, informacje o Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze oraz ulotki w języku czeskim nt. genezy „S”, przeznaczone do przerzucenia ich do Pragi. 14 V 1982 uczestnik strajku w WSK PZL, zwolniony dyscyplinarnie z pracy; do I 1983 bez zatrudnienia. II-VI 1983 pracownik Lotniczych Zakładów Naprawczych w Krośnie. 15 VI 1983 zatrzymany i przesłuchiwany w KW MO w Krośnie w zw. z jego wystąpieniami przeciwko zakładaniu nowych związków zawodowych w LZN (w miejsce „S”), przesłuchiwano też jego żonę Zofię; zwolniony z pracy.

Od IX 1983 wraz z rodziną na emigracji w USA, zam. w Dallas. W l. 80 technik lotniczy w LTV Aerospace and Defense Company. W 1983 współzałożyciel, następnie prezes Stowarzyszenia Niepodległa Polska w Dallas, organizator spotkań z działaczami z Polski, m.in. Anną Walentynowicz, Kornelem Morawieckim i Leszkiem Moczulskim oraz wsparcia finansowego dla działalności podziemnej w kraju. Reżyser teatru amatorskiego. Od 1994 pracownik Bell Helicopter Company.

Do 11 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Krośnie w ramach SOS; 13 III 1982 – 28 V 1985 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krośnie w ramach KE krypt. Przywódca.

Stanisław Fryc